Interim-manager met veranderkracht

Interim-manager met veranderkracht

Heeft jouw organisatie behoefte aan groei, verbetering of verdieping? Als interim-manager stuur ik in ondernemingen, onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties, zorginstellingen en overheidsbedrijven strategische verbeterprojecten aan. Dit kan gaan om verbeteringen op het gebied van werkprocessen en onderlinge samenwerkingen, of om het verbeteren van de effectiviteit van teams en afdelingen, de professionaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van de dienstverlening, de groepsdynamiek of de bedrijfscultuur.

Typerend voor mijn werkwijze als interim-manager

Mijn opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat ik als interim-manager altijd ga voor:

 • Reële en haalbare doelen
 • Eerlijke, transparante en verbindende verbeteringen
 • Het erkennen van belemmeringen
 • Verbetering in korte tijd
 • Een gezond leef-, leer- en werkklimaat
 • Horizontale en verticale verbinding
 • Balans tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ werkwijze
 • Evenwicht in de wisselwerking tussen processen en resultaten
 • Veranderkracht met een gedragen eindresultaat

Bij de betrokken mensen binnen de organisatie streef ik naar:

 • Bewust persoonlijk leiderschap
 • Het vinden en benutten van hun hoogste potentieel
 • Vitaliteit en zelfvertrouwen bij het uitvoeren van taken en rollen
 • Reflecterende en lerende professionals
 • Draagvlak voor de veranderingen
 • Verhoogde effectiviteit in intermenselijke relaties

De mensen als grootste rijkdom

Integriteit, transparantie, daadkracht, respect en oog voor mensen zijn voor mij belangrijke waarden. Van mijn opdrachtgevers verwacht ik daarom dat zij, net als ik, de mensen in hun organisatie als hun grootste rijkdom zien. Ik stel mij tactisch, veerkrachtig en doortastend op en houd koers. Ook bij weerstand blijft het mijn doel om de mensen gemotiveerd met het proces en de verbeteringen mee te krijgen. Sterker nog: in mijn ogen is weerstand juist een prachtige kans om te bouwen en vertrouwen te winnen. Als strategisch leider kijk ik daarbij naar het geheel van processen en situaties. Ik heb geleerd snel te zien wat daar mist en weet hoe je ‘hard’ en ‘zacht’ tijdens het verbeterproces moet verbinden om tot het gewenste resultaat te komen.

Verbeteren via voordoen, samendoen, zelf doen

Succesvol verbeteren kan alleen als je de veranderingen op álle niveaus doorvoert en álle mensen meeneemt in het veranderproces. Zo creëren we binnen de organisatie een gevoel van partnerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Echter, mijn aanwezigheid als interim-manager is slechts tijdelijk. Daarom vind ik het belangrijk de mensen te leren hoe zij de gekozen strategie samen kunnen voortzetten. Het ‘zelf doen’ is dan ook een karakteristiek onderdeel van mijn aanpak: eerst geef ik het voorbeeld, vervolgens doen we het samen en daarna gaan de mensen zelfstandig aan de slag.

De kennis, ervaring en kwaliteiten die ik meeneem

In korte tijd doeltreffend en blijvend verbeteren gaat het best in kleine, gezamenlijke stappen. Processen en gereedschappen helpen daarbij, maar belangrijker nog zijn de onderlinge samenwerking en het leren van en met elkaar. Mijn kracht – en tevens de bron van het plezier in mijn werk – ligt in het combineren van de kennis en ervaring die ik opdeed bij verschillende organisaties en de scholingen die ik tijdens mijn loopbaan verzamelde. Als corporate antropoloog weet ik snel patronen te herkennen in jouw organisatie en daarmee een diepgaande verandering van jouw organisatiecultuur te realiseren. Bij procesmanagement gebruik ik regelmatig de verbetermethode Lean. Ook heb ik verstand van leren en ontwikkelen. Mijn coachingskwaliteiten zet ik in om mensen mee te nemen tijdens moeilijke transities en tijdens elk verbeterproces put ik uit mijn levenservaring, mensenkennis en rijke reiservaring.

Neem nu contact op